SDG_Stories_17

Verdensmål 17

 Verdensmål nr. 17 handler om Partnerskaber. Verden i dag er tættere forbundet end nogensinde før. Bedre adgang til teknologi og viden er en vigtig måde at dele ideer og fremme innovation. FN’s egen formulering:

”Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.
Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.”

I en dansk kontekst indgår IDA og dets medlemmer som helt centrale spillere i at dele og udvikle viden og teknologi til fælles bedste. Efter min mening er verdensmål nr. 17 det vigtigste af alle.

Jens Nedergaard